Bestuur Stichting de Skalm

Voor vragen of andere zaken stuur dan een email naar onze secretaris door hier te klikken

Voorzitter
J.Bijlsma

Penningmeester
H.bij de Leij

Secretaris
R.R.Keizer

Vrijwilligers Coördinator
E.Snijder-Elgersma

Lid
B.Akkerman