Een nieuw dorpshuis

Bericht vanuit de gemeente Leeuwarden, dd. 25 januari 2022

 1. Het nieuwe dorpshuis in het hart van Stiens is bijna klaar. Eind maart levert de aannemer het pand bouwkundig en installatietechnisch op en zijn ook de wanden en vloeren afgewerkt. Voor de losse en vaste inrichting (keuken, balies, tafels, stoelen, etc.) gaat de gemeente in overleg met de huurders en gebruikers van het nieuwe dorpshuis. Daarna gaat de gemeente aan de slag met de tekeningen van de inrichting en de leveranciers. We organiseren, zodra het kan, een moment voor dorpsbewoners om een kijkje te nemen. 

Open
Het huidige bestuur van de Skalm  heeft aangegeven zo snel mogelijk te willen stoppen en hun werkzaamheden goed over te dragen. Ondertussen blijft de Skalm gewoon open op de huidige locatie (058-3030920). Ook de Doarpskeamer blijft open en het sociaal wijkteam is er present. U kunt dus nog steeds gebruik maken van de Skalm en activiteiten (binnen de coronaregels) gaan door. 

Inloopmoment
Vrijdag 28 januari is er tussen 10.00 en 13.00 uur een inloopbijeenkomst in de Skalm. Voor vragen over het nieuwe dorpshuis kunt u ook daar terecht.

Vragen
Voor vragen aan de gemeente over het nieuwe dorpshuis of andere vragen over hoe het nu verder zal gaan kunt u terecht bij:

Jet Brinker, contactpersoon buurt- en dorpshuizen jet.brinker@leeuwarden.nl 06-5005 0449Kanne Lei, gebiedswerker Dorpen Noord  kanne.lei@leeuwarden.nl

Geachte huurders/gebruikers,

Zoals U uit de media heeft vernomen heeft het Bestuur van de Skalm geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent de verbouw/verhuizing naar het voormalige Gemeentehuis.

Dit heeft o.a. te maken met cruciale zaken die leiden tot een voor alle partijen bruikbare en betaalbare accommodatie, zoals:

 • verlichtingsplan (de Bibliotheek, horeca etc.
 • klimaatbeheersingsplan van het gebouw (verwarming/Koeling etc.)
 • Huurovereenkomst van het gebouw tussen Stichting de Skalm en de Gemeente Leeuwarden.

  Het artikel in o.a. de Leeuwarder Courant van 13 januari geeft van Gemeentezijde een onjuiste weergave weer.

  Ook de rol van de de Mediator hadden wij ons anders voorgesteld.

  Wij hebben vijf jaar lang geprobeerd de belangen van de huurders en de inwoners van Stiens en omstreken correct en belangeloos te behartigen.

  Hoewel het ons spijt, hebben wij besloten om per direct onze functies ter beschikking te stellen (ontslag genomen)Wij konden niet langer de verantwoordelijkheid nemen voor het gebeuren.

  Mochten er van uw zijde nog vragen zijn, dan zijn wij bereid om dit in een persoonlijk gesprek, nader toe te lichten.

  Ons standpunt blijft overigens onveranderd.

  Namens het (ex) bestuur van Stichting de Skalm.

Corona nieuws en voorwaarden ingaande 6 november 2021

Dringend advies om 1,5 meter afstand te houden.

Het coronatoegangsbewijs geld vanaf 6 november ook in de Skalm.

(Georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar, zoals sint Maarten, sinterklaasintochten, zijn uitgezonderd van de verplichting van het CTB).

De Skalm bestaat uit meerdere zalen zoals een grote zaal met podium en verschillende kleinere ruimtes die o.a verhuurt kunnen worden voor vergaderingen enz..
Ook beschikken we over een gezellige foyer met keuken en bar.

Meerdere gebruikers maken gebruik van dit bruisende gebouw met zijn vele mogelijkheden.
Een aantal ruimtes worden door vaste gebruikers gehuurd, daarnaast zijn er ruimtes beschikbaar voor de verhuur.

Overdag voeren medewerkers van Wil de beheerderstaken uit Daarnaast is de doelstelling dat het gebouw onder aansturing van het bestuur van Stichting de Skalm door vrijwilligers wordt gerund in de avonduren en weekenden.