Kaart en Biljartclub Skalms Fertier
Vrouwen van Nu
Mobyl op moandei
Djembe
Gymnastiek voor ouderen
Dameswandelclub

Stavoor

Wil
Bibliotheek Stiens
Dorpenteam Amaryllis

Trombosedienst

Maandag 8:30 - 9:30
Woensdag 8:30 - 9:30
Vrijdag 11:15 - 11:45
.